I Europeiska unionens huvudstad sätter Sylvie igång med att skapa en ljus framtid för sig själv. Hon är på kurs i Scientology Kyrkan i Bryssel och skaffar sig verktygen för att hantera livet med tillförsikt.

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.