Suzette tycker om att sticka iväg till sitt gömställe och omge sig med naturens skönhet. Det är där, med en av Grunderna i sina händer, som hon berikar sitt liv genom att lära sig Scientologys banbrytande upptäckter. Bland hennes favoriter: etikteknologin och dess avgörande betydelse för att uppnå ett verkligt lyckligt liv.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.