Suy-Ing går genom Advanced Organization & Saint Hill i Sydneys naturliga omgivning. Denna Tainan-invånare promenerar genom den spektakulära fysiska prakten innan hon genom auditering upptäcker härligheterna hos den andliga prakten.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.