Som en stolt medlem av sin lokala styrelse ser Susan till att deras pool är en cool plats att vara på. Så hon sätter upp säkerhetstips och desinficerar grundligt allting där. Att skydda sin miljö (en av levnadsreglerna i Vägen till lycka) är Susans sätt att hjälpa sitt lokalsamhälle förbli starkt under dessa tider.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.