Kya är glad över att återigen få gå på kurs i sin Scientology Kyrka i Johannesburg. Hon fortsätter sin egen personliga utveckling genom att studera kapitlet i Dianetics om existensens grundläggande princip – överlevnad!

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.