Susan fortsätter igenom Scientologys högre nivåer på Advanced Organization Los Angeles. Och det som gör hennes resa uppför Bron ännu mer spektakulär är den superba service hon får från personalen – något som Susan är ytterst tacksam för!

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.