Efter flera månader utan att ha lyft en sax sätter Judy äntligen igång igen med frisering. Hon har en hel del regler att hålla i minnet för att se till att hon och sina kunder håller sig trygga. Och under ögonblicken då allt verkar vara lite förvirrande vässar hon bara verktygen hon lärt sig i Arbetets problem och återupptar friseringen.

Upptäck Scientologys verktyg för arbetslivet och banbrytande processer för att återställa glädje i livet i boken Arbetets problem.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.