Efter flera månader hemma sätter sig Jeanine och hennes son, Thiago, i sadeln igen – och återupptar sina kurser vid Scientology Kyrkan i Dallas. Jeanine ska strax studera Dianetics: Den ursprungliga avhandlingen, medan Thiago fortsätter på sin kommunikationskurs. Och de är båda entusiastiska över att återigen vara på vägen till förbättring.

Läs L. Ron Hubbards första beskrivning av Dianetics och de primära lagarna för hur och varför auditering (vägledning) fungerar i Dianetics: Den ursprungliga avhandlingen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.