Yolanda är på American Saint Hill Organization och utbildar sig till auditör. Hon studerar för närvarande Introduktion till Scientology-etik, vilket ger henne formler som leder henne steg för steg mot att uppnå sina mål och förbättra sitt liv.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.