Att stanna hemma innebär att professionella fotografen Will inte har något att plåta. Han vände sig till sidorna i boken Arbetets problem för att hitta svar. Mitt i förvirringen valde han ett stabilt faktum – att lära ut fotografering online. Sedan dess har hans verksamhet faktiskt expanderat och växt.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.