Diana håller sig i form med en serie motionsövningar och en sund dos positivitet. Hennes energi och positivitet, som hon tillskriver Vägen till lycka, lyser igenom och hon hoppas kunna inspirera andra att hålla sig friska under denna tid.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.