För Andrés är en av nycklarna till att förbli lycklig att hålla sig aktiv. Så Andrés gör just det genom att gå ut på promenader längs en av Costa Ricas många vackra stränder och sedan gå in i gymmet och lyfta skrot.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.