Stan är en man med en plan vid Scientology Kyrkan i delstaten Washington. Hans studiekurs – Philadelphia doktorandkursen – en betydelsefull serie föreläsningar av Scientologys grundare L. Ron Hubbard.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.