Som professionell mekaniker bidrar St Cyr till att hålla Haitis polisbilar igång. På en personlig nivå hjälper han andra genom att dela de djupsinniga lektionerna från Vägen till lycka med dem.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.