Mer tid hemma har inneburit att Ssu-Yun har mer tid att tillbringa med sina två barn. Och det är något hela familjen är glad över! Vägledning i hur man uppfostrar självbestämmande, nyfikna och modiga barn finns i kapitlet om Barn från Scientology handboken.

Barn är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.