Det är vår i Sydney. Och under denna årstid som symboliserar pånyttfödelse och tillväxt är Kaoru redo att blomstra. Hon blomstrar tack vare sin auditering vid Advanced Organization & Saint Hill.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.