Sandy kan berätta historien bakom varje spinnrock i hennes samling. Och hon kan till och med visa en hur de fungerar – och förvandla råull till garn mitt framför ögonen på en. Och det ger prov på orsak, ett begrepp hon lärde sig i Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.