Juan skapar konstverk på fritiden med hjälp av tekniker som kallas ”spinning” och ”pouring”. De resultat han uppnår med lite centrifugalkraft är unika och vackra. Att hitta kreativa sätt att uttrycka sig själv är en kraftfull del av livet, och denna filosofi förklaras i boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.