Norma är på Scientology Kyrkan i Mexico City för ett evenemang. Men det är inget särskilt speciellt, för som ett nav för samhället håller denna Kyrka regelbundet sammankomster för att hjälpa församlingsmedlemmar och lokalområdet. Så det är faktiskt ganska normalt för Norma!

Upptäck Scientologys verktyg för livet med 19 gratis onlinekurser från Scientology handboken, vilka finns på 17 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.