Laken gör lite själsligt sökande vid Scientology Kyrkan i Kansas City. Närmare bestämt studerar han ett kapitel kallat ”Människans sökande efter sin själ” i boken Scientology: En ny syn på livet. Och han är själsligt fängslad av vad han upptäcker.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.