Søren susar fram med sin auditering vid Advanced Organization & Saint Hill Europe. Denna 100 år gamla byggnad i hjärtat av Köpenhamn utgör den andliga startplattan för Søren och Scientologists från hela den europeiska kontinenten.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.