Sophies Scientology Kyrka ligger i hjärtat av den högteknologiska världen, San Jose i Kalifornien. Hon är här för en ännu ”högre” teknologi, de verktyg som gör det möjligt för henne att nå sin fulla potential i livet, både andligen och produktivt.

Använd processerna i Självanalys så lite som en halvtimme om dagen i två veckor så kan du markant höja dig på Den emotionella Tonskalan och dra dig ur nästan vad som helst.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.