Sonia uttrycker sig kreativt med sina underbart färgglada bläckteckningar. Den begåvade konstnären förverkligar den fulla potentialen hos sin kreativitet med teknologin i Skapandet av mänsklig förmåga, som ingår i Grundernas böcker och föreläsningar.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.