Tyler har hållit på att läsa Scientology: Tankens grunder och upptäcker för sig själv att han är en andlig varelse som har en kropp och använder sitt sinne för att lösa problem. Som en demonstration visar han hemligheten bakom hur han löser Rubiks kub.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.