Sofia gör sig av med sin otrygghet genom att själv arbeta på sig själv. Hon har gjort Scientology-processer från boken Självanalys. Och samtidigt uppfostrar hon sina barn till att bli lika självsäkra som hon är.

Använd processerna i Självanalys så lite som en halvtimme om dagen i två veckor så kan du markant höja dig på Den emotionella Tonskalan och dra dig ur nästan vad som helst.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.