Ginevra är en tonåring som utmärker sig i sina verkliga ”samhälls­orienterande” ämnen. Genom Scientologys Livsförbättringskurser får hon en förståelse av hur man stärker sina dynamiker (de olika drivkrafter genom vilka man överlever i livet) och förbättrar varje aspekt av sitt liv.

Ta reda på hur Scientology kan hjälpa dig att övervinna svårigheter som du kan stöta på i livet. Scientologys Livsförbättringskurser erbjuder praktiska verktyg som du kan använda – verkliga lösningar som man inte hittar någon annanstans.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.