Som tandläkare är Imolas uppgift att hjälpa folk självsäkert visa upp ett sensationellt leende. Hon gör det till sin mission att få alla att lära sig grunderna för god munhygien, för hon vet att kraften i ett enda leende mångdubblar leenden många gånger om.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.