Hsin‑Yi och hennes familjemedlemmar använder denna tid till att lära sig spela gitarr. Efter levnadsregeln ”Var kompetent” i Vägen till lycka övar de som bara den. Hsin‑Yi och hennes familj är en demonstration i verkliga livet på att en familj som håller ihop, spelar ihop.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.