På finska betyder sisu ”viljestyrka” och ”uthållighet”. Ja, denna Sisu ger prov på sitt namn vid Scientology Kyrkan i Valley, där hon går med beslutsamhet mot ett starkare jag genom att studera boken Självanalys.

Använd processerna i Självanalys så lite som en halvtimme om dagen i två veckor så kan du markant höja dig på Den emotionella Tonskalan och dra dig ur nästan vad som helst.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.