Nurit tycker det är härligt med sina studier på American Saint Hill Organization. Hon började just läsa Självanalys, men redan nu tycker hon att informationen är ”otrolig”.

Använd processerna i Självanalys så lite som en halvtimme om dagen i två veckor så kan du markant höja dig på Den emotionella Tonskalan och dra dig ur nästan vad som helst.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.