Shir vet verkligen hur man improviserar. När denna sångerska, musiker och skådespelerska sätter sig vid pianot, låter hon inspirationen ta henne till en värld av estetik.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.