Med sina karate-elever som stannar hemma har sensei Mark undervisat en klass som består av en person – sig själv. Han gör katas, vilket är mönster man kan öva på ensam. Denna sorts hängivenhet och övning är sättet att behärska vilket ämne som helst, en av lärdomarna man får av levnadsreglerna i Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.