Med skolor stängda undervisar Francesca – precis som många föräldrar – sina barn hemma. När Francesca nu antar rollen som lärare åt sin 10-åriga dotter använder hon Studieteknologin från Scientology handboken för att se till att hon ger sitt barn en givande undervisningsupplevelse.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.