Med sin engelska skola stängd tills vidare började Yui leverera språkkurser på distans via sitt virtuella klassrum. Hon ser till att eleverna lyckas genom att använda informationen i häftet Studieteknologin.

Upptäck Scientologys verktyg för livet med de gratis onlinekurserna från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.