Till och med i unga år kan Scarlett ett och annat om konstnärsverktyg. Hon blandar färg, doppar penseln (och håret) i färgen och skapar ett mästerverk – en färgglad och unik blomma från sin egen fantasi.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.