Efter att i flera månaders tid ha varit hemma i New Delhi går Satinder tillbaka till arbetet på sitt exklusiva golvbeläggningsföretag. Med hjälp av Verktyg för arbetslivet har han omarbetat sin arbetsplats för att upprätthålla en säker miljö för sina anställda och kunder.

Verktyg för arbetslivet är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.