Saras krukväxter blomstrar då hon kunnat ägna dem lite extra omsorg under sin tid hemma. Och hon blomstrar även själv efter att ha fått en förståelse av boken Scientology: En ny syn på livet om hur man hjälper sig själv och andra.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.