Så snart Santiago fullbordar sina morgonlektioner online, förvandlas han från uppmärksam elev till fantastisk ung konstnär. Han uttrycker sig kreativt med teckningar, målningar och att pussla ihop imponerande mosaiker. Oavsett ens ålder kan man uppnå lycka genom att ägna sig åt sina kreativa passioner. Och det är en ovärderlig lektion från boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.