Sadiyah flög från San Jose till LA och anlände till American Saint Hill Organization. Och det är där hennes verkliga resa börjar – den resa hon gör med auditering uppför Bron.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.