När Samantha är redo att studera Grunderna gör hon sig bekväm på fönsterbrädan på en filt hon själv virkat. Att studera i solen med vidsträckta vyer bidrar till upplevelsen att expandera sin kunskap.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.