Sabina lämnade Italien för att söka andlig frihet, och hon fann det vid Advanced Organization & Saint Hill Europe. Varje dag går hon uppför trappan med dansk design, en levande metafor för vad som väntar henne där – auditering och hennes färd uppför Scientologys Bro.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.