Mer tid hemma för Ryan betyder mer tid hemma med sina barn. Att tillbringa meningsfull pappatid med dem varje dag har gjort det möjligt för honom att upptäcka och förundras över deras snabbt växande talanger.

Barn är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.