Ron har ritningarna på hur man klarar dessa svåra tider – han blomstrar och lyckas. Med den lärdomen från Vägen till lycka som sin grund har Ron antagit utmaningen att bygga ett imponerande nytt hus. Och inom kort blir den plats som nu är täckt av armeringsstål och cement Rons ljuva hem.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.