Romina har fått en förståelse av vad det mänskliga sinnet består av genom att läsa Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen. Boken finns på mer än 50 språk, inklusive Rominas modersmål farsi.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.