När det gäller att återvända till jobbet är Robin redo att rocka! Han förbereder alla ingredienser för att lägga grunden till ett nytt hus – armeringsstål, cement och naturligtvis den australiska solen.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.