Sexåriga Ruei‑Song är en raketman. Han kan konsten att vika pappersraketer på sina fem fingrar, på sätt och vis … som en raketkonst. När det gäller hans produktion, låt oss bara säga att han har nog med raketer för att flyga till månen och tillbaka.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.