Mitch är hemma i sin musikstudio där han skriver låtar och spelar in. Han släpper loss med ett intensivt gitarrsolo. Och han gör sig av med stress genom att tillämpa processerna i boken Självanalys.

Använd processerna i Självanalys så lite som en halvtimme om dagen i två veckor så kan du markant höja dig på Den emotionella Tonskalan och dra dig ur nästan vad som helst.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.