Roberto studerar boken Scientology 8-80 i Scientology Kyrkan i Mexiko. Den handlar om andliga varelsers förmågor och sättet de agerar i livet. Så man skulle kunna säga att Roberto är på god väg att förstå hur han ska uppnå sin fulla potential.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.