San Diego är känt för surfing, och Robert glider fram på en våg vid Scientology Kyrkan där. Han trixar för närvarande i Akademin där han studerar Studerandehatten och surfar uppför Bron!

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.