Det är en lång väg från Taiwan till Australien, men Yu‑Hui är verkligen glad att hon reste dit. Hon är på Advanced Organization & Saint Hill i Sydney där hon får auditering och reser sig andligen i Australien.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.